O naszej firmie

Facebook

Zobacz nas na Facebooku

Twitter

Zobacz nas na Twitterze

YouTube

Zobacz filmy na Youtube

Nasza krótka historia

Semper Fidelis to polska marka odzieżowa krzewiąca ideę patriotyzmu i dumy
narodowej. Stawiamy na elegancję i styl, a zarazem propagujemy polską historię i
przywiązanie do narodowej tradycji. Wzory bezpośrednio nawiązują do wydarzeń z dziejów
ojczyzny, przypominają o ważnych wydarzeniach, powstaniach i wyjątkowych postaciach.
Nazwa firmy nawiązuje do łacińskiej maksymy tłumaczonej jako „zawsze wierny”.
Dewiza ta była nadawana miastom, organizacjom i formacjom wojskowym. W 1658 roku
papież Aleksander VII nadał ten tytuł miastu Lwów za obronę i wierność wierze katolickiej.
W tym samym roku Sejm Rzeczypospolitej Obojga Narodów nadał miastu tytuł Semper
Fidelis Poloniae. Było to pokłosiem wydarzeń, które miały miejsce dwa lata wcześniej, kiedy
to król Polski Jan II Kazimierz Waza złożył w katedrze lwowskiej Śluby lwowskie.
Mieszkańcy Lwowa w pełni potwierdzili, że zasługują na to miano w 1918 roku walcząc o
swoje miasto z wojskami ukraińskimi i przechodząc do legendy jako Orlęta Lwowskie.